Monday, 5 August 2019

Tafseer Suratul HUJURAT (Quran 49)

Day - 1 Suratul HUJURAT (Vrs 1 - 3)
Size:  15.0Mb
Download
Day - 2 Suratul HUJURAT (Vrs 4- 8)
Size: 13.1Mb
Download
Day - 3 Suratul HUJURAT (Vrs 9-19)

Size:  12.2Mb
Download
Day - 4 Suratul HUJURAT (Vrs 11-13)
Size: 11.9Mb
Download
Day - 5 Suratul HUJURAT (Vrs 12)
Size:  16.0Mb
Download
Day - 6 Suratul HUJURAT (Vrs 12)
Size: 9.13Mb
Download
Day - 7 Suratul HUJURAT (Vrs 12)
Size:  9.17Mb
Download
Day - 8 Suratul HUJURAT (Vrs 13)
Size: 7.41Mb
Download
Day - 9 Suratul HUJURAT (Vrs 13)
Size:  7.37Mb
Download
Day - 10 Suratul HUJURAT (Vrs 14-18)
Size: 9.46Mb
Download

0 comments:

Post a comment